Gottesdienst Seniorenresidenz Konradhof

ökumenischer Gottesdienst

Freitag, 14. Juli 2023, 9.30 Uhr

Seniorenresidenz Konradhof

mit Pfr. Stefan Staubli

Kontakt